Vad är en Swami?
Swami Jnaneshvara
 
Folk frågar ofta: ”Vad är en swami?” eller ”Varför blev du en swami?” I områden som Rishikesh eller Haridwar längs Ganges i Indien behöver inte sådana frågor ställas. Där finns många swamis så allt du behöver göra är att säga: ”Titta, där är swamis!” Men i trakter med få kringvandrande swamis är det en underlig fråga.
 
Ordet swami betyder mästare vilket innebär att sträva efter kontroll över sitt eget obetydliga jag och sina vanemönster så att det inre eviga Självet må lysa igenom. Handlingen att bli en swami är inte så mycket en handling att bli, att lägga till, av tro och lydnad, som det är en handling att slå sig ner avsides, avsägelse – försakelse. En swami är en munk, en som slagit sig ner avsides från allt begränsat världsligt jagande för att ägna full kraft åt direkt upplevelse av den högsta andliga uppfyllelsen och för att hjälpa andra på denna väg. Försakelse innebär inte icke-världsligt i den meningen att världen är en dålig plats. Snarare är det en prioritering av hur man vill tillbringa sin tid, dagens tjugofyra timmar, veckans sju dagar. Traditionell försakelse är livets fjärde stadium eller då man när som helst under livet känner kallelsen att bli en swami.
 
Medan det finns många swamilinjer med omfattande trosinriktningar, perspektiv och lojaliteter, så vill en swami från himalayatraditionen i viss mån inte längre svära trohet till någon särskild grupp eller religion utan ser allt som ursprung av den enda odelbara verkligheten, sanningen eller Gud, som går under många namn hos olika folk i olika kulturer, inbegripet ordet Brahman, den Absoluta Verkligheten. Även om de flesta förmodligen identifierar sig som hindu, har många andra som praktiserar himalayatraditionen i realiteten personliga rötter i världens mest kända kulturer och religioner. Personligen har jag i detta livet aldrig varit invigd i eller utövat någon speciell religion. Under barndomen lämnade mina föräldrar åt mig att senare göra mitt eget val beträffande religion. Min avsägelse som swami har varit att åsidosätta alla känslor av exklusiv identitet för att omfatta helheten.
 
Den sanne samnyasin (försakelse eller asket) identifieras inte med någon form varken av delning eller sammansättning. Sanskritordet samnyasi kommer från samnyasyati, som betyder den som avsagt sig. Sam betyder tillsammans, ni betyder ner, och asyati betyder överge. Hon eller han överger vilken identitet det än gäller. Det innebär inte bara den identitet som är relaterad till fysiska objekt utan även till nationalitet, religion, arbets- eller familjeidentiteter. Om det finns något i det yttre uppträdandet av några identiteter som dessa är det bara andras uppfattning eller för att det kan vara till gagn för dem som samniasin betjänar. Även det namn som samniasin eller swamin har är i grunden till för andras bekvämlighet. Målet för samniasin eller swamin är "atmano mokshartham jagat hitaya cha", som betyder ”den som strävar för Självets förverkligande och befrielse och som är till världens gagn”.
 
Det finns djupare, mer innerligare aspekter på frågorna: Vad är en swami? eller Varför blev du en swami? En av de mest inspirerande och bästa skrifter jag mött är en kort artikel av Pandit Usharbudh Arya med titeln ”What is renunciation?” (Vad innebär avsägelse?). Den finns bevarad i mitt hjärta som den klarast skrivna beskrivningen av vad som verkligen menas med att vara en swami. Den fångar inte bara en noggrann definition utan också en beskrivning av det ideala syftet och andan av inre längtan hos den som dras till denna väg. (Hela denna text finns översatt här)
 
(Läs gärna också Swami Ramas text på samma sida)
 
Om du inte är bekant med swamis eller andra munkar och är en seriös sökare, är det mycket viktigt att hålla i minnet att vägen till Självförverkligande inte är exlusiv för asketer. Försakelse eller handling i världen är lika värdefull och fruktbar för den som söker och som är uppriktigt engagerad i att träna begrundan och meditation.
 
Källa: http://www.swamij.com/what-is-a-swami.htm