Ett Sinne
Vilande i sig själv
Slumrande
Svävande över
Mörka vatten
Utan avsikt
I öde rymden

Än en gång
Vibrerande
Genom världars kaos
Mellan en andning 
In en andning ut
Den heliga tonen ljuder
Åter - Ljus - Form

Kerstin Jönhagen 2017