TANTRA

Tantra innebär en andlig väg som lär dig att säga ja till livet i alla dess aspekter.
Tantra (Sanskrit för "tråd", "varp", "ordning", "regel" eller "lära") är inom buddhism, jainism och hinduism esoteriska skrifter vars centrala innehåll är riter, meditationstekniker och lärdomar.
Tantriska skrifter började komponeras omkring år 0. De tantriska texterna är ofta skriva i versform och innehåller omfattande mytologiska skildringar.

Vijnanabhairava Tantra

Det finns en Allvis som vet allt
Det finns ett Väsen som dansar överallt
Det finns en Kärlek som omfamnar oss alla

Jag är ett med detta Ljus
Jag är ett med denna Kraft
Jag är ett med denna Kärlek

Översättning från engelska Kerstin Jönhagen