Herren Rama tar för givet en varelses personlighet (jiva). Elementen uppstår i kosmos utan någon anledning. Personligheten, som strömmar från Herren Ramas erfarenheter, upplever elementen (objekten) som om de skapats av honom. Alla personligheter och handlingar uppstår alltså utan uppenbar anledning. Men sedan blir den egna personlighetens handlingar orsak och följd till upplevelsen av välbefinnande och smärta. Gränsen av ens egen förståelse är orsak till vilka handlingar personligheten utför.

Ens begränsade förståelse och ens egna föreställningar är orsaken till slaveri och frånvaro av befrielse. Överge därför alla föreställningar (sankalpa). När man attraheras av något är man bunden, om man inte är attraherad av något alls är man fri. Vad man då tycker om eller inte tycker om, attraheras man inte av. Förstå detta och bli fri.

Alla föreställningar existerar i sinnet. Besegra sinnet med sinnet. Förstör sinnet genom sinnet. Kunniga tvätterskor tvättar bort smuts med smuts. En tagg tas bort med en annan tagg. Gift motverkas med gift. Jiva (personligheten) har tre former: Det kompakta, det svaga, det högsta. Den fysiska kroppen är den kompakta formen. Sinnet med dess föreställningar och begränsningar är den svaga formen. Överge dessa två och ta tillflykt till den högsta – renhet, opåverkad medvetenhet. Detta är kosmiskt varande. Förbli grundad i detta efter att de andra två utplånats.

Yoga Vasistha är en känd som en av hinduismens mest populära och inflytelserika texter, som fått sitt namn efter den vise Vasistha som nämns i Rigveda. Vasistha är den förste vise i den hinduiska vedanta-skolan.


Facebooksidan ShivayaShiva
Översättning från engelska Kerstin Jönhagen