ASHSTAVAKRA GITA


6: Den Högre Visdomen

Janaka sade:

6.1
Jag är oändlig rymd,
universum är en kruka.
Detta inser jag.
Finns inget behov av avsägelse, accepterande eller förstörande.

6.2
Jag är ett strandlöst hav,
universum skapar vågor.
Detta inser jag.
Finns inget behov av avsägelse, accepterande eller förstörande.

6.3
Jag är pärlemor
universum är en illusion av silver.

Detta inser jag.
Finns inget behov av avsägelse, accepterande eller förstörande.

6.4
Jag finns i alla varelser,

alla varelser finns i mig.

Detta inser jag.
Finns inget behov av avsägelse, accepterande eller förstörande.


Samtliga kapitel - länk till Ashstavakra Gita - Innehållsförteckning

http://www.holybooks.com/ashtavakra-gita/ 

Översättning Bart Marshall

Översättning från engelska Kerstin Jönhagen