Tre inlägg:
1 Betydelsen av AUM-Om
2
Mer om AUM - OM
3 Begynnelsen - ett poem


 
Lyssna

BETYDELSEN AV AUM -OM

AUM är en stavelse som har en speciell betydelse och kreativ kraft. AUM är alla mantras moder. Det som händer när vi reciterar AUM är att vi hämtar frid och ljus från ovan och skapar universell harmoni inom oss och runt oss. När vi upprepar AUM får både vårt inre och yttre yttre väsen en gudomlig känsla och längtan efter något högre. AUM har ingen motsvarighet. AUM har oändlig kraft. Bara genom att upprepa AUM kan vi förverkliga Gud.

Försök att observera vad som verkligen händer när du repeterar AUM. Du får ingen ingivelse när du repeterar namnet på en katt, hund, eller en apa, inte ens på en vanlig människa. Men när du reciterar AUM, som är Skaparens symbol, Skaparens livsandning, får du omedelbart en inre känsla, en känsla som inspirerar och utvecklar din klarsynthet och förverkligar livet här på jorden. Detta är hemligheten med AUM. Om man vill behålla en hemlighet hela livet, då finns hemligheten här. Recitera AUM och allt ska bli ditt.

Hur ska man recitera AUM?

Ljudet från AUM är unikt. Vanligtvis hör man ett ljud när två saker stöter ihop. Men AUM fungerar inte så. Det är inget ljud, det är anahata (hjärtscakrat, ett av våra medvetandeplan), det är ett ljudlöst ljud. En yogi eller andlig mästare kan höra AUM frambringas av sig självt djupast i sitt hjärta.

Det finns många sätt att recitera AUM på. När man reciterar det högt kan man känna Den Högstes allsmäktighet. När man reciterar mjukt kan man känna den Högstes behag. När man reciterar det tyst kan man känna den Högstes frid. Det universella AUM som fortsätter genom den Högste är ett oändligt hav. AUM reciterat av en människa är en droppe i det havet men det kan inte särskiljas från havet och det utgör i sig det oändliga havet. När någon reciterar AUM högt nalkas hon eller han och framkallar det Högsta Ljudets kosmiska vibration.

Det bästa är att recitera AUM högt så att dess ljud kan vibrera både i de fysiska öronen och spridas i hela kroppen. Det blir tydligt för det yttre sinnet och ger en större känsla av glädje och uppfyllelse. När man reciterar högt, ska ljudet av M vara tre gånger längre än AU-ljudet.

Källa: http://www.srichinmoy.org/resources/library/questions_answers/aum

MER OM AUM-OM

OM (uttal AUM) är universums primalljud, universums innersta kärna, alltings ursprung. Det kallas också ”pranava mantra” eftersom det fanns innan universum skapades. Avdelningen Mandukia i Upanishaderna börjar: ”Stavelsen OM som är det oförstörbara Brahman är världsalltet. Allt som var, allt som är, allt som kommer att finnas är OM.” (Sv. Övers. A. S. Ångström och E: Lagerkvist) 

Namah Shivia: Na är jord, Ma är vatten. Shi är eld, Va är luft och Ya eter. De fem elementen manifesteras i de fem stavelserna.

Namah - ”Icke min” och Shivaya - ”Tillhör den Allsmäktige”, vilket alltså innebär att detta mantra förnekar egot och gör klart att allt tillhör den Allsmäktige.

Allt på jorden består av fem element – jord Bhumi, vatten Jal, vind Pavan, eld Agni och eter/tomrum Aakash. ”Om Namah Shivia” är en gynnsam manifestation av dessa element. Det innebär att vi alla är skapade av samma fem element, står över alla sociala indelningar, bryter kastindelningar, trosläror och länder. Det väcker  känslan av enhet bland människor, förmår dem att överskrida sina egon och höja sig över sina ”jag, mig, min”. Det öppnar strömmen till det Högsta. Därför är det ett andligt mantra för Enhet, Ekatmata och en extremt lyckad hälsning.

Syftet med alla våra mantran och hymner som vi ärvt från våra Brahmarichis (en vis som förstått meningen med Brahma/Gud) sedan antikens dagar är att skapa balans i världen, skapa Enhet bland människor och att inte uppfylla våra materialistiska begär. Rigveda (en av hinduismens heliga skrifter) säger att det verkliga syftet för alla yogis är att överskrida sina själviska begär och uppleva denna Enhet. Olyckligtvis har vi glömt Hindutvas (En prohinduisk politisk och social rörelse i Indien från 1920-talet) innersta väsen och natur och håller bara fast vid den rituella delen. Det heliga Panshakshara (= Om Namah Shivia-mantrat) stärker och fyller, när det reciteras, alla kroppens celler med ny livskraft och enorm gudomlighet. Det välsignar sinnet, ger det klarhet och förstör all inre negativitet som egot och rädsla. Vid första anblicken tycks det vara ett mycket enkelt, kort mantra, men om man går djupare kommer man att förstå hur kraftfullt det är. Sådan är styrkan i vår Hindu Sanskriti (hinduisk kultur och andlighet) att OM, det enklaste av alla mantran är så djupgående.

Det finns inga begränsningar som var, när eller hur detta mantra bör reciteras eller VEM som kan recitera detta Mantra. Det verkligt avgörande för Om Namah Shivia är att befästa Andlighet. Om Namah Shivia förenar samhällets mäktigaste personer med de  ringaste i samma Tatva (principer, natur, Gud). Alltså bygger detta Mantras Mantra bro till Enheten och skapar ett rättrådigt och legitimt samhälle.

https://tatvasadhana.wordpress.com/2015/08/28/om-namah-shivay/

BEGYNNELSEN

Ett Sinne
Vilande i sig själv
Slumrande
Svävande över
Mörka vatten
Utan avsikt
I öde rymden

Än en gång
Vibrerande
Genom världars kaos
Mellan en andning 
In en andning ut
Den heliga tonen ljuder
Åter - Ljus - Form

Kerstin Jönhagen 2017