Sanatana Dharma - hinduism är ett begrepp för sedvänjor, religiösa föreställningar och filosofiska koncept. 
Det finns inte någon vedertagen definition av hinduism som religion eftersom den inte har någon stiftare, ingen av alla erkänd helig skrift eller någon övergripande organisation. Den är en av världens äldsta religioner.
Gemensamt för de flesta riktningar inom hinduismen är föreställningen om en allomfattande princip eller väsen kallad Brahman och läran om själens återfödelse.
Mångfalden av gudomar kan uppfattas som manifestationer av, eller tjänare åt, ett Högsta väsende, Brahman.
Hinduismen anser att sanningen är mångfacetterad och att olika synvinklar ger olika aspekter av sanningen.

 
VAD ÄR SANATANA DHARMA?
av Swami Jnaneshvara Bharati
 
SANATANA DHARMA BETYDER:
 
Evig Väg
Väg utan Början eller Slut
Evig Filosofi
Universell Tradition
Allt-genomträngande Sanning
Naturligt Flöde
 
SANATANA DHARMA ÄR:
 
Upplevelse snarare än tro
Utan ideologiska skiljemurar
Bortom historisk datering av grundande
Process av tillväxt som kommer från kärnan
Del av allt och omfattande allt
Tillämplig för alla, överallt och alltid
I världen och samtidigt bortom världen
Gudscentrerad snarare än profetcentrerad
Utan vare sig sekter eller samfund
Både vardaglig sinnesvärld och översinnlig
Helheten och beståndsdelarna
Kärlek till alla utan uteslutning av någon

Dharmas universella flöde oavsett vilket namn du ger det antingen Dharma eller något annat namn
har evigt liv.
 
Det har funnits innan någon av de stora lärarna var födda.
Det är inte bättre inte heller något alternativ men omfattar allt.
 
Dharma är det ur vilket vår jord och mänskligheten själv uppkommit.
 
Dharma inte bara finns utan har alltid funnits och kommer alltid att finnas.
 
Att leva i linje med och förstå den sanna naturen av Sanatana Dharma är sättet att beskriva det högre målet för livet
 
http://www.swamij.com/sanatana-dharma-what-is.htm