Det finns ett talesätt som säger: Vi ser inte saker som de är. Vi ser saker som vi är. Om du tycker att något är fel med vad du ser, ska du se in i dig själv eftersom det som du ser utanför bara är en reflektion av det som finns inom dig. Om du känner ren kärlek inom dig, då ser du bara kärlek utanför. Det har alltid med dig att göra, inte med vad som du ser. Hur kan du hålla tankar borta från det som verkligen ÄR? Hur kan du hela tiden uppskatta varje ögonblick?

Pröva denna lilla metod. När du ser någonting, till exempel en person eller en händelse eller en bok eller något annat, kommer vanligen omedelbart gamla tankar och vanliga reaktioner upp inom dig. Bli medveten om att dessa betingade tankar och minnen skymmer ditt omdöme och frammanar dessa förödande tankar. Se händelsen, personen eller objektet nästa gång med nya ögon som om du såg detta för första gången. Plötsligt ser du hur mycket du missat på grund av din egen oro och egna idéer. Även om du betraktar din man, hustru, bror eller någon annan, se på den som om du såg dem för första gången. Plötsligt märker du att inte bara någon oro uppstår, utan att du också börjar se alla på samma sätt antingen du känner dem väl eller inte alls. Detta är rätt sätt. Ingen är en vän som man känner väl eller inte förändras. Du känner inte ens din hustru. Alla förändras ständigt varje ögonblick under sin Existens. Bara ditt sinne försöker att se dem som oföränderliga.

Så fort du börjar se det som det är kommer all din inre energi att bli fullständig. Det finns ingen oro, ingen konflikt längre. Oro uppstår eftersom dina tankar gör motstånd mot vad du ser . Så snart som en konflikt försvinner, befrias all den energi som du investerat i oro så att du blir fullständig.

Någon frågade den berömde indiske filosofen J. Krishnmurti, hur man skulle kunna vara i överensstämmelse med det som ÄR. Hans vackra svar: ”Förklara inte, så kommer du att vara i överensstämmelse med det.”

Sluta med att förklara varje händelse, person eller sak. Bara se, det är allt. Ge inte plats för varken fördömande eller accepterande tankar. Från början finns tvånget att fälla omdöme om allt du ser eftersom det är din vana. Men när du upplever den stora energi som befrias inom dig genom att se det som ÄR, vill du hålla fast vid det sättet – fri från tankar, oro och lidande.

När du ser det som är för vad det är, är du i himlen. När du vill se det du vill se är du i helvetet. När du förstår att allt är lycka kommer du att släppa förväntan och se saker som de är, eftersom allt är lycka.


Från Living Enlightenment, The Gospel of Paramahamsa Nithyananda: I YOU ARE YOUR EMOTIONS/See What Is As It IS – And Move On

Översatt från engelska Kerstin Jönhagen